S.r.o. s korunovým kapitálem: Nedůvěryhodné a rizikové

Nový zákon o obchodních korporacích přinesl mnoho nového, mimo jiné umožňuje založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 1 Kč. Snaha „ušetřit“ pomocí s.r.o. s korunovým kapitálem má však svá úskalí.

Tím prvním je důvěryhodnost takových to společností. „Společnosti s takto nízkým základním kapitálem budou vnímané jako nedůvěryhodné. Pokud majitel chce, aby jeho společnost měla nějakou image, doporučuji pořídit si firmu s vyšším kapitálem. Společnost pak bude lépe vnímána mezi klienty i dodavateli, navíc nebude budit podezření vůči správním orgánům zejména finančním úřadům. Vyšší kapitál vás také postaví do výhodnější pozice v okamžiku, kdy budete pro svou společnost vyjednávat například financování v bance,“ uvádí Maria Ščamburová, obchodní ředitelka Společnosti Online.

V případě společností s nízkým základním kapitálem pak obchodní ředitelka Společnosti Online také varuje před rizikem, do kterého se její společníci dostanou. „Pokud budu vlastnit společnost se základním kapitálem 1 Kč, tak prakticky už při jejím založení ji okamžitě dostávám do stavu předlužení. Je to zcela absurdní, ale pokud si na firmu koupíte lístek na tramvaj, který v Praze stojí 32 Kč, rázem jste svou společnost dostal do 32násobného předlužení a měli byste správně vyhlásit bankrot,“ upozorňuje Ščamburová.

Pro podnikatele, kteří nechtějí platit vysoký základní kapitál, doporučuje koupi ready-made společnosti.„Všechny naše ready-made společnosti mají již kapitál splacený. Pokud si takovou společnost u nás koupíte, základní kapitál se vám převede pouze účetně na pokladnu.“