Statutární služby

Společnosti Online Vám nabízejí veškerý servis spojený s uspořádáním řádné, ale i mimořádné valné hromady. Vy se tak můžete dál soustředit na činnosti spojené s běžným chodem Vaší společnosti a nemusíte trávit drahocenný čas sháněním a zajištěním služeb notáře, sepisováním zápisu nebo dokonce studiem procesů souvisejících se zápisem změn do obchodního rejstříku či sbírkou listin. Vyhnete se tak riziku postihu plynoucímu z nedodržení nebo porušení těchto povinností.

Společnosti Online za Vás také budou sledovat legislativní dění a upozorňovat Vás na přijaté změny v zákonech a nové vyhlášky související s běžnou činností společnosti.

Zde je příklad jednotlivých úkonů, které za Vás mohou vykonat naše statutární služby:

  • svolání řádné valné hromady v souladu se zákonem a zakladatelským dokumentem společnosti
  • uspořádání řádné valné hromady
  • sepsání zápisu o průběhu řádné valné hromady
  • vypracování návrhu na rozdělení zisku a úhrady ztráty statutárního orgánu
  • vypracování zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a činnosti společnosti
  • uspořádání mimořádné valné hromady
  • komplexní revizi sbírky listin
  • vyřízení živnostenských oprávnění včetně ohlášení změn
  • registraci k daním na místně příslušném finančním úřadě

Úvod Provoz společnosti Statutární služby