Nominee služby

Zakládáte společnost a přemýšlíte, jak ochránit své soukromí během podnikání? Řešíte konflikt zájmů, nebo nemáte dostatek osob do orgánů společnosti, příp. celé holdingové struktury? Využijte našich služeb dosazování osob do statutárních a dozorčích orgánů společnosti, tzv. nominee služeb.

Naši kvalifikovaní a odborně vyškolení zaměstnanci jsou připraveni zastávat pozice ve statutárních orgánech Vašich nových společností. Jedná se o zkušené a prověřené specialisty s praxí v nominee službách. Velký důraz je kladen na spolehlivost a diskrétnost celé služby. Dosazené osoby jednají pouze na základě pokynu uděleného klientem nebo jím pověřeným zástupcem.

Vzhledem k velkému rozsahu povinností statutárních a dozorčích orgánů stanovených v zákonech ČR a k nim vztažených postihů v případě jejich neplnění, Společnosti Online zajišťují jejich průběžnou kontrolu a řádné plnění. Je tak zcela postaráno o právně-legislativní stránku výkonu funkce orgánů společnosti ku prospěchu klienta.


Úvod Provoz společnosti Nominee služby