Provoz společnosti

Životní cyklus založením společnosti pouze začíná. Legislativa v průběhu podnikání klade na vlastníky řadu požadavků, které není jednoduché splnit. Pravidelně doplňovat dokumenty do sbírky listin, pořádat valné hromady, vést správně účetnictví a mnoho dalšího. Proto svým klientům nabízíme, i prostřednictvím partnerských společností, služby související s provozem společnosti.

Statutární služby

Naše statutární služby vám pokryjí celý servis s uspořádáním valné hromady a s ní souvisejících povinností. Kromě toho jsme schopni zajistit kontakt s úřady, vyřízení živnostenských oprávnění, registraci k jednotlivým daním apod.

Nominee služby

Nemáte dostatek osob do orgánů společnosti? Jsme schopni nominovat prověřené osoby do dozorčí rady, ale i na pozici jednatelů či členů představenstva.

Další doplňkové služby

Prostřednictvím partnerských společností jsme schopni zajistit služby účetních, daňových poradců, konzultantů pro čerpání grantů nebo advokátů či auditorů. Více o spolupracujících firmách naleznete v sekci Partneři.


Úvod Provoz společnosti