Výhody

Evropská image

Pro zahraniční obchodní partnery se firma s obecně známou evropskou korporátní identitou jistě stane důvěryhodnějším partnerem. Právní forma s dodatkem SE tak může firmám v řadě podnikatelských oborů dodat evropský goodwill a punc větší známosti a solidnosti.

Menší personální náročnost

Evropské společnosti bývají často srovnávány s tuzemskými akciovými společnostmi. Často používaným termínem je i " evropská akciová společnost „. Zásadním rozdílem je ale personální náročnost. Zatímco slovenská a.s. musí mít ve svém vedení minimálně 4 osoby, u evropské společnosti stačí pouze dvě osoby, což vede k výrazné provozní i personální úspoře.

Možnost přemístit (zapsané) sídlo do jiného státu EU

Sídlo evropské společnosti (SE) je možné přesunout do zahraničí bez zrušení s likvidací, tedy při zachování kontinuity právní osobnosti. Společnost se po přesunu začne řídit právem země, kde je umístěno nové sídlo. Evropská společnost (SE) si tak v průběhu své existence může volně vybírat zemi v rámci EU, kde je pro ni podnikání nejvýhodnější. Nejčastějšími důvody tohoto kroku mohou být:

  • Využití smluv o ochraně investic uzavřených Slovenskou republikou Přenesení sídla evropské společnosti (SE) do zahraničí přináší silnější pozici společnosti při jednání se slovenskými státem. Evropská společnost se může opřít io smlouvy o ochraně investic uzavřených Slovenskou republikou.
  • Výběr nejvhodnějšího daňového systému v rámci EU SE ( societas europaea) může dle výběru sídla například využívat nízké daně z příjmů na Kypru (10 %) nebo využít vhodného holdingového režimu v Nizozemsku. Přesunem společnosti lze řešit optimalizaci zdanění připravovaných transakcí, například prodeje podílu nebo obchod s pohledávkami.
  • Nalezení ideálního právního systému Právní systém starších členských států EU je výrazně stabilnější než slovenský. Přinášejí větší jistotu pro podnikatele a vyšší vymahatelnost práv.

Flexibilita struktury řízení a správy ( corporate governance )

Zakladatelé evropské společnosti (SE) si mohou vybrat mezi dualistickým a Monistický systém řízení, tj. evropská společnost (SE) může mít jako jediný orgán správní radu v čele s generálním ředitelem nebo podobně jako slovenská společnost řídící orgán (představenstvo) a dozorčí radu. Počet členů dozorčí rady přitom může být libovolný.