Výhody

Desítky tisíc společností s ručením omezeným, které existují v České republice jsou jasným důkazem, že tento typ společnosti je nejoblíbenější. Jaké jsou tedy hlavní výhody spol. s r.o.?

Osobní bezpečnost

Zatímco při podnikání ručí fyzické osoby celým svým majetkem, vlastníci společnosti s ručením omezeným ručí pouze do výše svých vkladů. U s.r.o. tedy podnikatelům nehrozí, že by přišli například o byt v osobním vlastnictví.

Nízká finanční náročnost

Na rozdíl od jiných typů kapitálových společností je s.r.o. finančně méně náročné. Je nižší základní kapitál a i náklady při samotném procesu zakládání jsou nižší než u akciové či evropské společnosti

Vyšší prestiž než u podnikání na živnostenský list

Společnosti s ručením omezeným mají vyšší prestiž než fyzické osoby podnikající na živnostenský list. Do řady výběrových řízení se například podnikající fyzická osoba vůbec přihlásit nemůže a podmínky jsou nastaveny tak, aby přihlášku podala minimálně společnost z ručením omezeným.