Výhody

Každý forma podnikání má své výhody a nevýhody. Některá nabízí nižší náklady na vstup do podnikání ale vyšší riziko při ztrátě, jiné jsou náročnější na personální obsazení. Jaké jsou tedy výhody akciové společnosti?

Snadná změna majitele / majitelů

Změnu vlastníků akciové společnosti lze provést jednoduchým prodejem akcií. Není tedy třeba složité jednání na soudech či změny složitých smluv.

Vyšší důvěryhodnost v rámci ČR

Vzhledem k vyššímu základnímu kapitálu jsou pro řadu partnerů české akciové společnosti důvěryhodnější, než společnosti s ručením omezeným.

Ručení pouze majetkem společnosti

Společníci, tedy akcionáři, neručí za závazky společnosti svým majetkem.